TALİMHANE NEDİR?

Günümüz atış poligonları ile aynı işleve sahip olan talimhaneler  yeni tirendaz adaylarının eğitim gördükleri ve tecrübeli okçuların talim yaptıkları ok atış alanlarıdır.

TÜRK TARİHİNDE TALİMHANELER

Ateşli silahların yoğun şekilde kullanılmadığı dönemlerde ok ve yay en mühim savaş teknolojisi olarak kabul edilmekteydi.  Günümüz modern aparatlarının ve tekdüze indirilmiş atıcılık tekniklerinin aksine geçmiş dönem okçuları  isabetli atışlar yapabilmek için kullandıkları teçhizatları ile bağ kurmaları gerekmekteydi. Bu nedenle okçuluk yapan kişilerin düzenli şekilde idman yapma ihtiyacı tarihimizde ilk talimhanelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu talimhanelerde okçu birliklerine mensup olan askerler düzenli idmanlar yaparak savaş gününe değin kendilerini hazır tutmayı hedeflemişlerdi.

Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbulda kurulan Okçular Tekkesi ile beraber okçuluk sadece savaş alanarının korkulan  tekniği olmaktan çıkarak sivillerin de dahil olabildiği bir spor haline gelmiştir. Bu dönemden sonra talimhaneler askeri ve sivil olarak ikiye ayrılmaktadır. Başta Osmanlı vilayetleri olmak üzere okçuluk kültürünün yeşerdiği her bölgede kurulan bu sivil talimhanelerde asker harici tebaa da  para karşılığı ok atabiliyorlardı. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinden öğrendiğimizide göre 17. Yy’da sadece İstanbulda 45 talimhane ve 50 talimhaneci bulunmaktaydı.

Büyük ahşap barakalar olduğunu tahmin ettiğimiz talimhanelerden maalesef günümüze bir iz kalmamıştır. Lakin yazılı kaynaklardan anladığımız üzere talimhanelerin sadece kapalı yerler olması şart değildi; şehrin elverişli meydanları da bu maksatla kullanılabiliyordu. Nitekim Busbecq, İstanbul’un bir çok sokağında  ve dörtyol ağızlarında ücretle atış yapılan küçük talim meydanlarının olduğunu yazmaktadır. Öyle sanıyoruz ki gezici talimhaneler de o dönemde aktif şekilde kullanılmaktaydı. Bu talimhaneciler araç ve gereçlerini bir mesire yerinden bir diğerine taşırlar ve ücret karşılığı halka atış yaptırırlardı. Buralara yalnız çocuklar ve gençler değil, yaşlı kişilerin de gelerek ok attıklarından bahseden Evliya Çelebiden okçuluğa karşı halkın ilgisinin ne kadar yaygın olduğunu öğrenmekteyiz.

ANKARA TALİMHANE

Günümüzde “Talimhane” kavramı sadece okçuluk kulüplerinin sporcu yetiştirmek amacıyla kurdukları salonlar ile sınırlıdır. Ankara Talimhane bu yaklaşımın doğru olmadığı inancı ile kulüpler üstü bir yapı olarak 2018 yılında Ankara Atlı Okçuluk Kulübü ve Mamluk Archery’nin desteği ile kurulmuştur. Başta Ankara olmak üzere tüm ülkemizde Türk okçuluğunu anlatıp, okçuluk dersleri vererek kadim kültürümüzü ayakta tutmayı aynı zamanda okçuluk ile uğraşan tüm sporculara talim imkanı sunarak tek çatı altında toplamayı hedeflemektedir.